« بسم الله الرحمن الرحیم »

  « الحمدالله و الحمد حَقُّهُ کما یَستَحِقُّهُ حَمداًٍ کثیراً »

« اللهم صل علی محمد و آل محمد »

 

  چرا اینقدرخداوند برای صلوات ثواب قائل شده است.؟ چرا خداوند به مومنین تکلیف کرده است که صلوات بفرستید؟چرا خدا و ملائکه برمحمدو آل محمد صلوات پیاپی میفرستند؟ واز مومنین خواسته اند آنان نیز به خدا و ملائکه اقتداکنند . چرا؟ چون مردم نیاز دارند. یک الگو هرزمان و هرمکان روبروی خود داشته باشندو خود را با او مقایسه کنند و با او به سوی کمال حرکت کنند . خدا رسول مکرم صلی الله علیه و آله را اسوه ، الگو و نمونه نیکو حسنه معرفی کرده است . هرکس به محمد ( ص) صلوات میفرستد این الگو را به خود متذکر می شود. خوب محمد ( ص) اشرف مخلوقات عالم در یک برهه ای از زمان زندگی کرد و مردم آنزمان و مکان او را از نزدیک می دیدند و از او الگو می گرفتند. چرا پیامبر می گفت صلوات ابتر نفرستید یعنی اینکه فقط من الگونیستم اسوه ها ادامه دارندو مستمرند. بارها به مومنین یاد داد که چگونه صلوات بفرستند« اللهم صل علی محمد و آل محمد »

مومنین گفتند ما محمد را می شناسیم هر روز پشت سرش نماز 
می خوانیم . سخنان او را گوش میدهیم . درکنارش می جنگیم و رفتارش را از نزدیک می بینیم و الگوبرداری 
می کنیم . آل محمد را معرفی کنید یا پیامبر !!

پیامبر فرمودند آل من فاطمه است ،علی است، حسن است ، حسین است ، علی بن حسین السجاد ، محمد بن علی الباقر، جعفر بن محمد الصادق ، موسی بن جعفرالکاظم ، علی بن موسی الرضا ، محمدبن علی الجواد، علی بن محمد الهادی ، حسن بن علی العسگری ، مهدی ، صاحب الزمان و عصر 

یعنی زادگان زهرای اطهر؟ خیر سلمان هم است سلمان عجمی ، غریب و تنها ، غلام هم آل محمد است . چطور ؟ چون رفتارش را ازمن گرفته است خودش را به من شبیه کرده است و این در همه زمانها ومکانها جاری و ساری است . هرکس خود را به من و آل من نزدیک کند از ماست . 

پیامبر به جوار رحمت حق شتافت و دیگر برای ما سخن نمیگوید به امامت جماعت نمی ایستد و درکنار ما زندگی 
نمی کند.قرآن هم جاویدان است و ادامه دارد اعلام کرده است رسول ا... اسوه حسنه است و بر او صلوات بفرستید و تسلیم اوامر او باشید و با خلقت هماهنگ باشید با خدا و فرشتگان هماهنگ باشید. ولی من الگوئی میخواهم که هر روز او را ببینم با او راه بروم و به سخنانش گوش فرا دهم . پیامبر نیست . دربین مانیست . همه چشمها می بایست به سوی زهرای اطهر ، پاره تن پیامبر دوخته شود .اما گروهی در سقیفه جمع شده اندچه می گویند؟ چه میکنند؟ زحمات طاقت فرسای پیامبر ( ص ) را ازبین بردند. راه را اشتباه نشان دادند. 

 الگوها را به من معرفی کردند. الگوی معرفی شده در غدیر را بالای جنازه دوست ، همراه رهنما و هادی خود گذاشتند و خود بیراهه رفتند و دیگران را به بیراهه بردند. زهرای مرضیه دل شکسته و پدر ازدست داده با حسنین شبانه به در خانه های انصار و مهاجر رفت که اگر به درخانه ما می آمد جان و مال وفرزندان را فدای خاک زیر پایش 
می کردیم . نا امید از درخانه ها برگرداندند، علی (ع) تنها و غمگین را طناب به گردن و دست بسته به سوی بیعت با گمراهان و گمراه کنندگان کشاندند. 23 سال خار در چشم و استخوان درگلو گوشه نشین کردند.

 دایره اسلام گسترش پیدا کرد و تازه مسلمانان مشتاق دیدار اسوه زمانه را آدرس غلط دادند. مردم دیدند آنچه از پیامبر شنیدند و با آنچه که اتفاق افتاده است خیلی فرق دارد. 

باز با خدا و فرشتگان همراه شدندو گفتند « اللهم صل علی محمد و آل محمد » محمد نیست، زهرا نیست ، علی هست . به درخانه علی شتافتند .اصرارکردند تو الگوی ما شو. 

طلحه و زبیرو عایشه منحرفین از راه الگوی قبلی قافیه را تنگ دیدند اگر در مدینه بمانیم دستمان رو می شود . مابودیم که سبب قتل خلیفه شدیم . بعید نیست علی مارا قصاص کند. چه کنیم پیشدستی کنیم خونش را از علی مطالبه کنیم .

آب را گل آلود کردند، گرد و غبار ایجاد کردند که الگوی زمانه نمایان نشود. معاویه که به شیوه پادشاهی قیصر و کسری در مرز اسلام با مسیحیت دم و دستگاهی فراهم کرده بود ، حکومت خویش را در معرض خطر می دید . باید صلوات را از زندگی مردم حذف کرد باید کاری کرد که آل محمد شناخته نشود. باید با درهم و دینار آدرس اشتباهی به مردم داد. مقدس مآبهای احمق بهترین گزینه برای پیشبرد هدف معاویه هستند . معاویه به هدفش رسید باز الگوها کنار رفتند . در این گرد وغبار مردم آنها را ندیدند. کیسه های زر معاویه چشم آنها را کور کرده است .

نسل بعد چشم باز کردند برمحمد و آل محمد صلوات فرستادند . آل محمد کجاست . دستگاه ظلم تبلیغ کرده بودند وآل محمد ( ص ) را از صلوات حذف کرده بودند. 

محمد( ص ) کجاست ، سخن او را ازکی بشنویم . از روحانیون درباری شنیدند و باور کردند. درحالیکه به نظر 
می آمد موفق شده اند . آل محمد الگوهایش را به میدان آورد ، علی اصغر نوزاد – رقیه 3 ساله – عبدا... 7 ساله – قاسم نوجوان – علی اکبر جوان – ابوالفضل میانسال – غلام سیاه – پیرمرد ا... اکبر مثل یک سناریو و فیلم همه چیز حساب شده و عالی .

دستگاه ظلم که به جای پیامبر تکیه زده خوب ، مااین الگوها را درکربلا خاک می کنیم و هیچ کس از این اسوه های حسنه آگاه نخواهد شد. غافل از اینکه زینب سخنگو و مبلغ و معرف این الگوهای قطعه قطعه شده است . و پیام آنها را در دنیا و در کاخ ظلم بانگ خواهد زد . 

 امام سجاد در کاخ ظلم و در برابر ظالم زمانه و ستمگر دهر ، این اسوه های نیکو را معرفی خواهد کرد و معنی صلوات برمحمد و آل محمد را بار دیگر به همه بازگو خواهد کرد .

 الگو و نمونه پروردگار عالم باز خانه نشین شده است . درقالب دعا و راز و نیاز با یگانه عالم دمادم این الگوها را رو می کند . اسوه های عاشورا را معرفی می کند. و صحنه عاشورا مرور جاودانه می کند.  

امام محمد باقر (ع ) و امام جعفر صادق (ع) فرصتی پیدا می کنند که سخنان پیامبر و کلام خدا را برای مردم تشریح کنند و آنان را با دین زلال پیامبر آشنا کردند. هنوز مردم آشنا نشده باموازین حق ظالمی دیگر خود را جانشین پیامبر نامید و رویه بنی امیه در 
بنی عباس ادامه پیدا کرد . الگوها را یکی یکی در عزلت قراردادند و مردم را ازدسترسی به آنهابازداشتند. عصر غیبت فرارسید و الگوها و اسوه ها و پرچمهای هدایت و پیکان و فلشهای راهنما را از زندگی مردم جمع کردند.ولی قرآن هست . می گوید پیامبر الگوی حسنه است . خدا و فرشتگان برنبی و فرستاده خود درود می فرستند . شما نیز همین کار و رویه را داشته باشید چگونه صلوات بفرستیم این سئوال نسلهاست . استکبار و ستمگران تصمیم گرفتند قرآن را نیز از زندگی مسلمانان حذف کنند اینکار را کردند و قرآن را به حاشیه راندند. 

گذشت بر مسلمانان آنطور که بر قرون وسطی اروپا گذشت . ولی باز در هر گوشه و کنار پرچمهای تقوی را می شد دید. در هرجامعه چه کوچک و چه بزرگ بازکسانی از آل محمد بودند که کنجکاوی نسلها را برانگیزد. باز افراد درستکار ، راستگوی و امینی بودندکه جلب توجه کنند . امامزاده ها ،سادات ، دانشمندان و محدثان بزرگی زندگی می کردندکه حجت خدا بر مردم باشند. که اگر محمد و آل او را نمی بینند . حداقل خود را تا سطح الگوی عینی خود ارتقاء دهند . 

شیخ مفید ، سید رضی ، بحرالعلوم ، امام خمینی و ..... هستند که خود آل محمد باشند فلش به سوی محمد .

که همه اینها از برکت صلوات برمحمد و آل محمد است . « اللهم صل علی محمد و آل محمد » ذکر همیشه و همه وقت ما باید صلوات برمحمد و آل محمد باشد . این پرچم ما ، راهنمای ما و فلش ما به سوی سعادت است . او را قدر بدانیم و در زندگی مان وارد کنیم . 

که راهنمای ما به سوی آل محمد است . که تنها راه رسیدن به خدا همراهی با محمد و آل محمد است . 

بهترین امر به معروف ما – معرفی محمد و آل محمداست و بهترین نهی از منکر ما معرفی دشمنان محمد و آل محمد است . حال با الگو سازی دائمی و معرفی الگوهای زمانه و به میدان آوردن انسانهای نیکوکردار و صادق که مقتدی محمد و آل محمد هستند. از برکات صلوات بر محمد و آل محمد بهره نیکو را ببریم . انشاءا...

 

دسته ها :
يکشنبه دهم 9 1387
پروردگارا !اى رب نور حقیقى وجود کامل و خداوند کرسى با رفعت و خداوند دریاى احسان و اى نازل کننده کتاب آسمانى تورات موسى (ع) و انجیل عیسى (ع) و زبور داود (ع) 
 و اى پروردگار سایه و آفتاب گرم و اى نازل کننده قرآن عظیم الشأن و اى پروردگار ملایک مقرب و پیغمبران و رسولان 
 پروردگارا همانا از حضرتت درخواست مى‏کنم به حق ذات بزرگوارت و به نور جمال بى‏مثالت که عالم به آن روشن است و به ملک قدیم و سلطنت ازلیت اى زنده ابدى و اى پاینده سرمد 
از تو درخواست مى‏کنم به حق آن اسمى که آسمانها و زمینها را به آن اسم نور وجود بخشیدى و به آن اسمى که اولین و آخرین اهل عالم را به آن اصلاح و تربیت دادى 
 اى زنده پیش از هر زنده اى زنده ابدى بعد از هر زنده اى زنده هنگامى که احدى زنده نبود 
 اى زنده کننده مردگان و میراننده زندگان عالم اى زنده بالذات که غیر تو خدایى نیست 
 پروردگارا ! تو بر مولاى ما حضرت امام عصر هادى امت و مهدى آل محمد (ص) قیام کننده به فرمان تو که درود خدا بر او و بر پدران پاک گوهر او باد 
 از تمام مرد و زن اهل ایمان که در مشرق و مغربهاى زمین هستند و در صحرا و کوه و بر و بحر عالمند 
 از من‏و پدر و مادر من بر او درود و تحیتى فرست برابر عرش خدا و به قدر مداد کلمات حق 
 و آنچه که علم خدا احصاء و کتاب آفرینش حق احاطه بر آن نموده است 
پروردگارا من در صبح همین روزم و تمام ایامى که در آن زندگانى کنم با او تجدید مى‏کنم عهد خود و عقد بیعت او را که بر گردن من است 
 که هرگز از این عهد و بیعت برنگردم و تا ابد بر آن ثابت قدم باشم 
 پروردگارا مرا از انصار و یاران آن بزرگوار قرار ده و از آنان که از او دفاع مى‏کنند و از پى انجام مقاصدش مى‏شتابند 
 و اوامرش را امتثال و از وى حمایت کرده و بجانب اراده‏اش مشتاقانه سبقت میکنند و در حضور حضرتش بدرجه رفیع شهادت میرسند مرا از آنان مقرر فرما 
 پروردگارا اگر میان من و او موت که بر تمام بندگانت قضاى حتمى قرار داده‏اى جدایى افکند 
 پس مرا از قبر برانگیز در حالى که کفنم را ازار خود کرده و شمشیرم را از نیام
برکشیده و لبیک گویان دعوتش را که بر تمام مردم شهر و دیار عالم لازم الإجابه است اجابت کنم 
 اى خدا به ما آن طلعت زیباى رشید را بنما و از پرده غیب پدیدار کن و سرمه نور و روشنى ابد به یک نظر بر آن جمال مبارک به چشم من درکش 

 و فرج آن حضرت را نزدیک و خروجش را آسان ساز و توسعه در طریق وى عطا فرما و مرا به طریقه با حجت و بیان او سلوک ده و فرمان آن حضرت را نافذ گردان و پشت او را قوى ساز 

 و اى خدا شهر و دیارت را بوجود او معمور ساز و بندگانت را بواسطه او زنده ساز چون تو خود فرمودى و کلام تو حق و حقیقت است 

 فرمودى "ظهر الفساد فى البر و البحر بما کسبت ایدى الناس" 

 پس تو اى پروردگار ولى خود و پسر دختر پیغمبرت را که مسمى به نام پیغمبرت است بر ما از پرده غیب ظاهر فرما 

 تا آنکه بر هر باطل ظفر یابد و آن را محو و نابود سازدو حق را ثابت و محقق گرداند 

 و آن حضرت را اى پروردگار فریادرس بندگان مظلومت قرار ده و ناصر و یاور آنان که جز تو ناصر و یارى ندارند 

 و مجدد احکامى از قرآن مجیدت که تعطیل شده و رفعت و استحکام بخش کاخ شعایر آیینت و سنن پیغمبر اکرمت صلى الله علیه و آله 

 و او را اى پروردگار از بیداد ستمکاران در حفظ و امان خود بدار 

 پروردگارا و پیغمبر اکرمت حضرت محمد صلى الله علیه و آله را شاد و مسرور گردان به دیدار او و پیروانش که دعوت حضرتش را اجابت کردند و اى خدا بر حال زار پریشان ما بعد از او ترحم فرما 

 اى خدا غم و اندوه دورى آن بزرگوار را بظهورش از قلوب این امت برطرف گردان و براى آرامش دلهاى ما به ظهورش تعجیل فرما 

 که مخالفان بعید دانند و ما فرج و ظهورش را نزدیک مى‏دانیم اى خدا اى مهربانترین مهربانان عالم 

تعجیل و شتاب فرما اى مولاى من اى صاحب الزمان.(ترجمه دعای عهد)

خدایا ما را بر این پیمان استوار بدار 

دسته ها : قرآن و عترت
شنبه نهم 9 1387
X