و به بنی اسراییل در آن کتاب (تورات) اعلام کردیم  که بی گمان دو بار در زمین فساد می کنید و به طغیان بزرگی دست می زنید

(4) پس آنگاه که وعده ی اولین آن دو رسید ؛بندگانی از خود را که جنگاورانی نیرومندند بر شما بر انگیزیم تا داخل خانه ها را جسته و این وعده انجام شدنی است.(5)آنگاه دو باره غلبه بر آنها را به شما باز گردانیم و شما را با اموال و پسران یاری می دهیم و تعداد نفرات شما را می افزاییم (6)اگر نیکی کنید ؛به خود نیکی کرده ایدو اگر بدی کنید به خود کرده اید، پس وقتی وعده ی بعدی رسد که از اندوه  صورتتان را زشت گردانند و وارد مسجد شوند ،چنان که بار اول داخل شده بودند و به هرچه دست یابند یکسره آنرا نابود کنند (7) سوره اسری

قرآن ورود به اسراییل را شکست آن می داند پس بیخود وقت خود را با جلسه و راهپیمایی نگیریم یا حسین بگوییم و وارد شویم.

 

 

دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1387
X